Select Language 64Thailand 64the United Kingdom

About Us

about us1

       หสน. ธนไพศาล ถือกำเนิดจากร้าน ท่ง ไท้ เชียง  ร้านขายผ้าและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายที่นำเข้าจากต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่สำเพ็ง โดย นายตั้ง ฮึง บั๊ก ในปี 2445 มีกิจการเจริญรุ่งเรืองตามลำดับ 

     ต่อมา นายนิพิฐ ธรรมมงคล บุตรชายผู้ก่อตั้งได้เริ่มจดทะเบียนการค้า หสน.ธนไพศาล ในปี พ.ศ. 2492 เริ่มธุรกิจการฟอกย้อมขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2502 และ ในปี พ.ศ. 2504 ได้ย้ายกิจการมาที่บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ จัดตั้งเป็นโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ 


 .
about4  about5

ในช่วงเริ่มต้นธนไพศาลให้บริการรับจ้างฟอกย้อมเส้นด้าย ผ้าถักเพื่อใช้ผลิตเป็นชุดนักกีฬา และผ้าใบสำหรับอุตสาหกรรมรองเท้าผ้าใบ ต่อมาการผลิตรองเท้าได้เติบโตเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ธนไพศาลจึงขยายขนาดของกิจการตามไปด้วย โดยลงทุนกับเครื่องจักรฟอกย้อมสมัยใหม่สำหรับผ้าใบ เป็นการรองรับความต้องการของผู้ผลิตรองเท้าทั้งในและต่างประเทศ

กว่า   50   ปีที่ผ่านมา   ธนไพศาลได้สั่งสมความสามารถและประสบการณ์ในการฟอกย้อมผ้าใบที่ทำจากฝ้ายให้มีคุณภาพสูง ทนทานต่อการใช้งาน โดยมีกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมรองเท้ากีฬา เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋า และเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ธนไพศาลผลิตและจำหน่ายผ้าผืนสำเร็จรูปชนิดพิเศษ โดยค้นพบว่าการพัฒนาผ้าผืนและพัฒนาวัสดุสิ่งทอที่แตกต่าง และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงสำหรับผลิตสินค้าแต่ละประเภท มีความสำคัญมากขึ้น ๆ  แผนกพัฒนาธุรกิจจึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเติมเต็มความต้องการผ้าผืนชนิดพิเศษนั้น เราออกแบบผ้าจากการออกแบบเส้นใย เส้นด้าย การทอ การฟอกย้อม การตกแต่งสำเร็จ เพื่อให้ได้ผ้าสำเร็จรูปชนิดพิเศษที่แตกต่าง สนองความต้องการของตลาดที่เฉพาะเจาะจงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์จากวัสดุสิ่งทอพิเศษเหล่านี้

 TPS11 1t TPS16t TPS12t

จุดเด่นของธนไพศาล

  • •ประสบการณ์งานย้อมผ้าใบ : 60 ปี
  • •ประสบการณ์งานย้อมคุณภาพส่งออก : 30 ปี
  • •จำนวนการย้อมที่ยืดหยุ่น : 300 – 10,000 หลา/สี
  • •แผนกทำตัวอย่าง : 10 – 100 หลา/สี
  • •การทำ Clean Technology : 22 ปี
  • •การจัดการ การย้อมซ้ำ : 22 ปี, 5 -7%
  • •การทดสอบคุณภาพภายในที่มี : ความคงทนต่อการซัก, ความคงทนต่อการขัดถู, ความคงทนต่อเหงื่อ, ความคงทนต่อน้ำ, ฯลฯ
  • •การควบคุมคุณภาพ : การตรวจสอบขาเข้า, ตรวจสอบกระบวนการผลิตและตรวจสอบสินค้าขาออก
  • •การบริการงานย้อมให้อุตสาหกรรมรองเท้า : ทำให้แบรนด์ต่างประเทศและแบรนด์ไทยทุกแบรนด์
  • •การบริการงานย้อมให้อุตสาหกรรมอื่น : อุตสาหกรรม Home Textile, อุตสาหกรรมกระเป๋า

 

เราเป็นผู้นำทางธุรกิจที่มีสีสัน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมทุกภาคส่วน


Copyright (c) Thanapaisal.com 2014. All rights reserved.
View My Stats